★ Free online encyclopedia. Did you know? page 253

                                               

Comuna Șofronea, Arad

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Șofronea se ridică la 2.575 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.566 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 63.96%, cu ...

                                               

Comuna Târnova, Arad

Târnova este o comună în județul Arad, Crișana, România, formată din satele Agrișu Mare, Arăneag, Chier, Drauț, Dud și Târnova. Primarul Florin Farcașiu a fost reales după un al doilea scrutin, fiind deja în funcție de 22 de ani.

                                               

Comuna Vărădia de Mureș, Arad

Vărădia de Mureș este o comună în județul Arad, Crișana, România, formată din satele Baia, Julița, Lupești, Nicolae Bălcescu, Stejar și Vărădia de Mureș.

                                               

Comuna Vârfurile, Arad

Vârfurile este o comună în județul Arad, Crișana, România, formată din satele Avram Iancu, Groși, Lazuri, Măgulicea, Mermești, Poiana, Vârfurile și Vidra.

                                               

Comuna Vladimirescu, Arad

Vladimirescu este o comună în județul Arad, Crișana, România, formată din satele Cicir, Horia, Mândruloc și Vladimirescu.

                                               

Comuna Zăbrani, Arad

Zăbrani este o comună în județul Arad, Banat, România, formată din satele Chesinț, Neudorf și Zăbrani.

                                               

Comuna Zădăreni, Arad

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Zădăreni se ridică la 2.495 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.323 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 92.06%, cu ...

                                               

Comuna Zărand, Arad

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Zărand se ridică la 2.677 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.674 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 89.91%, cu o ...

                                               

Comuna Zerind, Arad

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Zerind se ridică la 1.320 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.466 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari 87.27%. Prin ...

                                               

Comuna Albeștii de Muscel, Argeș

Comuna se află situată în partea de nord a județului Argeș, pe cursul superior al Bratiei, Brătioarei și Bughiței Albeștilor. Este deservită de șoseaua județeană DJ735, care o leagă spre sud-est de Bughea de Sus și Câmpulung unde se termină în DN ...

                                               

Comuna Albota, Argeș

Comuna se află în zona centrală a județului, la contactul între Câmpia Piteștilor și Podișul Cotmeana ambele subdiviziuni ale Podișului Getic, pe malurile râului Teleorman acolo unde acesta primește apele afluentului Albota între zona de unde izv ...

                                               

Comuna Aninoasa, Argeș

Comuna se află în nordul județului, pe malurile Bratiei și pe ale afluentului său, Slănicul, în Gruiurile Argeșului. Este străbătută de șoseaua națională DN73C, care leagă Câmpulung de Curtea de Argeș. La Slănic, din acest drum se ramifică șoseau ...

                                               

Comuna Arefu, Argeș

Comuna se află în marginea nord-vestică a județului, în Muscelele Argeșului, la poalele Munților Frunții, la limita cu județul Sibiu, pe cursul superior al Argeșului, acolo unde acesta formează lacul de acumulare Vidraru. Este străbătută de șosea ...

                                               

Comuna Bascov, Argeș

Bascov este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bascov, Brăileni, Glâmbocu, Mica, Prislopu Mic, Schiau, Uiasca și Valea Ursului.

                                               

Comuna Băbana, Argeș

Băbana este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Băbana, Băjănești, Ciobănești, Cotmenița, Groși, Lupueni și Slătioarele.

                                               

Comuna Băiculești, Argeș

Băiculești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Alunișu, Anghinești, Argeșani, Băiculești, Mănicești, Stejari, Tutana, Valea Brazilor, Valea lui Enache și Zigoneni.

                                               

Comuna Bălilești, Argeș

Bălilești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Băjești, Bălilești, Golești, Poienița, Priboaia, Ulita și Valea Mare-Bratia.

                                               

Comuna Bârla, Argeș

Bârla este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Afrimești, Bădești, Bârla, Brabeți, Ciocești, Malu, Mândra, Mozăcenii-Vale, Podișoru, Șelăreasca, Urlueni și Zuvelcați.

                                               

Comuna Beleți-Negrești, Argeș

Beleți-Negrești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Beleți, Lențea, Negrești și Zgripcești.

                                               

Comuna Berevoești, Argeș

Comuna se află în zona central-nordică a județului, în Gruiurile Argeșului, pe malurile râului Bratia, acolo unde acesta primește apele afluenților Valea Satului și Navrap. Este străbătută de șoseaua națională DN73C, care leagă Câmpulung de Curte ...

                                               

Comuna Bogați, Argeș

Bogați este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bârloi, Bogați, Bujoi, Chițești, Dumbrava, Glâmbocel, Glâmbocelu și Suseni.

                                               

Comuna Boteni, Argeș

Comuna se află în marginea nord-estică a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile Argeșelului. Este străbătută de șoseaua națională DN73D, care o leagă spre sud de Hârtiești, Vulturești, Davidești, Mioveni și Mărăcineni unde se term ...

                                               

Comuna Boțești, Argeș

Comuna se află în extremitatea estică a județului, în Podișul Cândești, la limita cu județul Dâmbovița, pe cursul superior al Cârcinovului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ702, care o leagă spre sud de Dobrești, Beleți-Negrești, Priboieni ...

                                               

Comuna Bradu, Argeș

Comuna se află în centrul județului, pe malul drept al Argeșului, în zona izvoarelor Neajlovului, în vecinătatea sudică a municipiului Pitești. Prin comună trece șoseaua națională DN65B, un drum secundar care face pe teritoriul comunei legătura î ...

                                               

Comuna Brăduleț, Argeș

Brăduleț este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Alunișu, Brădetu, Brăduleț, Cosaci, Galeșu, Piatra, Slămnești, Uleni și Ungureni.

                                               

Comuna Budeasa, Argeș

Budeasa este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Budeasa Mare, Budeasa Mică, Calotești, Gălășești, Rogojina și Valea Mărului.

                                               

Bughea de Jos, Argeș

Comuna se află în nord-estul județului, în Muscelele Argeșului, pe malurile râului Bughea. Este străbătută de șoseaua județeană DJ732C, care o leagă spre est de Câmpulung unde se termină în DN73 și spre sud-vest de Godeni unde se intersectează cu ...

                                               

Bughea de Sus, Argeș

Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile râului Bughea, la nord-vest de municipiul Câmpulung. Este străbătută de șoseaua județeană DJ735, care o leagă spre nord-vest de Albeștii de Muscel și spre est de Câmpulung unde se termină în DN73.

                                               

Comuna Buzoești, Argeș

Buzoești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bujoreni, Buzoești, Cornățel, Curteanca, Ionești, Podeni, Redea, Șerboeni, Tomșanca, Vlăduța și Vulpești.

                                               

Comuna Căldăraru, Argeș

Comuna se află în sudul județului, în Câmpia Găvanu-Burdea, pe malul drept al Teleormanului. Este străbătută de șoseaua națională DN65A care leagă Piteștiul de Roșiorii de Vede. La Căldăraru, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ679 ...

                                               

Comuna Călinești, Argeș

Călinești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Călinești, Cârstieni, Ciocănești, Glodu, Gorganu, Radu Negru, Râncăciov, Udeni-Zăvoi, Urlucea, Valea Corbului, Văleni-Podgoria și Vrănești.

                                               

Comuna Căteasca, Argeș

Căteasca este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Catanele, Căteasca, Cireșu, Coșeri, Gruiu, Recea și Siliștea.

                                               

Comuna Cepari, Argeș

Cepari este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Cărpeniș, Ceparii Pământeni, Ceparii Ungureni, Morăști, Șendrulești, Urluiești, Valea Măgurei și Zamfirești.

                                               

Comuna Cetățeni, Argeș

Comuna Cetățeni se află în marginea nord-estică a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile Dâmboviței. Este străbătută de șoseaua națională DN72A, care leagă Câmpulung de Târgoviște.

                                               

Comuna Cicănești, Argeș

Comuna se află în nord-vestul județului, pe malurile râului Barasti. Este deservită de șoseaua județeană DJ704G, care o leagă spre sud-est de Albeștii de Argeș.

                                               

Comuna Coșești, Argeș

Coșești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Coșești, Jupânești, Lăpușani, Leicești, Păcioiu, Petrești și Priseaca.

                                               

Comuna Cuca, Argeș

Cuca este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bălțata, Bărbălani, Cârcești, Cotu, Crivățu, Cuca, Lăunele de Sus, Măcăi, Mănești, Sinești, Stănicei, Teodorești, Valea Cucii și Vonigeasa.

                                               

Comuna Davidești, Argeș

Comuna se află în estul județului, pe malurile râului Argeșel. Este străbătută de șoseaua națională DN73D, care o leagă spre sud-vest de Mioveni și Mărăcineni unde se termină în DN73 și spre nord de Vulturești, Hârtiești, Boteni, Mioarele și Vale ...

                                               

Domnești, Argeș

Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile Râului Doamnei. Este străbătută de șoseaua națională DN73C care leagă Câmpulung de Curtea de Argeș. La Domnești, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ731, care o leagă spre nord de ...

                                               

Comuna Drăganu, Argeș

Drăganu este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Băcești, Drăganu-Olteni, Dumbrăvești și Prislopu Mare.

                                               

Comuna Hârtiești, Argeș

Comuna se află în marginea estică a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile râului Argeșel. Este străbătută de șoseaua națională DN73D, care o leagă spre sud de Vulturești, Davidești, Mioveni și Mărăcineni unde se termină în DN73 ș ...

                                               

Izvoru, Argeș

Comuna se află în sudul județului, pe malurile râului Teleorman. Este străbătută de șoseaua județeană DJ504, care o leagă spre nord-vest de Recea și Buzoești unde se termină în DN65A și spre sud de Popești, mai departe în județul Teleorman la Mâr ...

                                               

Comuna Lerești, Argeș

Comuna se află la marginea nordică a județului, la limita cu județul Brașov, pe cursul superior al Râului Târgului, în Munții Iezer-Păpușa. Este deservită de șoseaua județeană DJ734, care o leagă spre sud de Câmpulung unde se termină în DN73.

                                               

Comuna Mălureni, Argeș

Mălureni este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bunești, Mălureni, Păuleasca, Toplița și Zărnești.

                                               

Comuna Micești, Argeș

Comuna se află în centrul județului, pe malul drept al Râului Doamnei, acolo unde acesta primește apele afluentului Valea Păuleasca și pe malul opus de confluența Râului Doamnei cu Râul Târgului. Este străbătută de șoseaua națională DN73, care le ...

                                               

Comuna Mihăești, Argeș

Mihăești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Drăghici, Furnicoși, Mihăești, Rudeni, Valea Bradului, Valea Popii și Văcarea.

                                               

Comuna Mioarele, Argeș

Mioarele este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Aluniș, Chilii, Cocenești, Mățău și Suslănești.

                                               

Comuna Miroși, Argeș

Comuna se află în extremitatea sudică a județului, la limita cu județul Teleorman, pe malurile râului Burdea, în câmpia Găvanu-Burdea. Este străbătută de șoseaua națională DN65A, care leagă Piteștiul de Roșiorii de Vede. Prin comună trece și cale ...

                                               

Comuna Morărești, Argeș

Morărești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Dealu Obejdeanului, Dedulești, Luminile, Măncioiu, Morărești și Săpunari.

                                               

Comuna Moșoaia, Argeș

Moșoaia este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bătrâni, Ciocănăi, Dealu Viilor, Hințești, Lăzărești, Moșoaia și Smeura.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →