★ Free online encyclopedia. Did you know? page 259

                                               

Comuna Mușătești, Argeș

Mușătești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bolovănești, Costești-Vâlsan, Mușătești, Prosia, Robaia, Stroești, Valea Faurului, Valea lui Maș, Valea Muscelului și Vâlsănești.

                                               

Comuna Negrași, Argeș

Comuna se află în marginea sud-estică a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile râurilor Dâmbovnic și Mozacu. Este străbătută de șoseaua județeană DJ659, care o leagă spre nord-vest de Rociu, Suseni, Bradu unde se intersectează cu ...

                                               

Comuna Nucșoara, Argeș

Comuna se află la marginea nordică a județului, la limita cu județul Brașov, pe cursul superior al Râului Doamnei, în Munții Făgăraș. Este deservită de șoseaua județeană DJ731, care o leagă spre sud de Corbi, Domnești unde se intersectează cu DN7 ...

                                               

Comuna Oarja, Argeș

Comuna se află în centrul județului, pe malurile Neajlovului și pe cursul superior al râului Mozacu. Este străbătută de șoseaua județeană DJ503, care o leagă spre nord de Căteasca și spre sud de Rociu.

                                               

Comuna Pietroșani, Argeș

Comuna se află în zona central-nordică a județului, pe malurile Râului Doamnei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ731, care o leagă spre nord de Domnești unde se intersectează cu DN73C, Corbi și Nucșoara și spre sud de Coșești și Dărmănești ...

                                               

Comuna Poienarii de Argeș, Argeș

Poienarii de Argeș este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Ceaurești, Ioanicești, Poienari și Tomulești.

                                               

Comuna Poienarii de Muscel, Argeș

Poienarii de Muscel este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Groșani, Jugur, Poienari, Șerbănești și Valea Îndărăt.

                                               

Comuna Popești, Argeș

Comuna se află în extremitatea sudică a județului, la limita cu județul Teleorman. Este străbătută de șoseaua județeană DJ504, care o leagă spre nord de Izvoru, Recea și Buzoești unde se termină în DN65A și spre sud în județul Teleorman de Mârzăn ...

                                               

Comuna Priboieni, Argeș

Priboieni este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Albotele, Paraschivești, Pitoi, Priboieni, Sămăila, Valea Mare, Valea Nenii și Valea Popii.

                                               

Comuna Rătești, Argeș

Rătești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Ciupa-Mănciulescu, Furduești, Mavrodolu, Nejlovelu, Pătuleni, Rătești și Tigveni.

                                               

Comuna Râca, Argeș

Râca este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Adunați, Bucov și Râca. A fost desprinsă din comuna Popești în anul 2003.

                                               

Comuna Recea, Argeș

Recea este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Deagu de Jos, Deagu de Sus, Goleasca, Orodel și Recea. Comuna are o populație de 3272 locuitori și este situată în valea râului Teleorman.

                                               

Comuna Rociu, Argeș

Comuna se află în partea central-sudică a județului, pe malurile râului Dâmbovnic. Este traversată de șoseaua județeană DJ503, care duce spre nord la Oarja și Căteasca. La nord de Rociu, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ703B, ca ...

                                               

Comuna Rucăr, Argeș

Rețeaua hidrografică aferentă comunei Rucăr este variată. Toate râurile sunt tributare Dâmboviței sau Râușorului, care se varsă la Rucăr în Dâmbovița. Râușor ul izvorăște de sub vârful Păpușa are o lungime de 16 km și în cursul său străbate depre ...

                                               

Comuna Sălătrucu, Argeș

Comuna este situată în nord-vestul județului, la limita cu județul Vâlcea, pe malul râului Topolog, la poalele Munților Făgăraș. În est se învecinează cu comuna Arefu și comuna Cicănești, în sud cu comuna Șuici și la nord-vest cu comuna Perișani, ...

                                               

Comuna Săpata, Argeș

Săpata este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bănărești, Dealu Bradului, Drăghicești, Găinușa, Lipia, Mârțești, Popești și Turcești.

                                               

Comuna Schitu Golești, Argeș

Schitu Golești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Burnești, Costiță, Lăzărești, Loturi, Schitu Golești și Valea Pechii.

                                               

Comuna Stâlpeni, Argeș

Stâlpeni este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Dealu Frumos, Livezeni, Ogrezea, Oprești, Pițigaia, Rădești și Stâlpeni.

                                               

Comuna Stoenești, Argeș

Stoenești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bădeni, Cotenești, Lunca Gârții, Piatra, Slobozia, Stoenești și Valea Bădenilor.

                                               

Comuna Suseni, Argeș

Suseni este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Burdești, Cerșani, Chirițești, Găleșești, Odăeni, Pădureni, Strâmbeni, Suseni, Ștefănești și Țuțulești.

                                               

Comuna Șuici, Argeș

Comuna se află la marginea nord-vestică a județului, la limita cu județul Vâlcea, pe malurile Topologului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ703H, care o leagă spre sud de Valea Danului și Curtea de Argeș unde se termină în DN7C, și spre nor ...

                                               

Comuna Teiu, Argeș

Comuna se află în marginea sud-estică a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile râului Mozacu. Este străbătută de șoseaua județeană DJ508, care o leagă spre nord de Rătești și Căteasca și spre sud de Negrași. Lângă Teiu, din acest ...

                                               

Comuna Tigveni, Argeș

Tigveni este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bădislava, Bălilești, Bălteni, Bârseștii de Jos, Bârseștii de Sus, Blaju, Tigveni și Vlădești.

                                               

Comuna Țițești, Argeș

Țițești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bucșenești-Lotași, Cișmea, Țițești, Valea Mănăstirii și Valea Stânii.

                                               

Comuna Uda, Argeș

Uda este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bădulești, Bărănești, Braniștea, Chirițești, Cotu, Dealu Bisericii, Dealu Tolcesii, Diconești, Gorani, Greabăn, Lungulești, Miercani, Râjlețu-Govora, Romana, Săliștea și Uda.

                                               

Comuna Ungheni, Argeș

Comuna se află în sud-vestul județului, pe malul drept al râului Teleorman, la întretăierea între Câmpia Găvanu-Burdea și Câmpia Piteștilor. Este străbătută de șoseaua națională DN65A, care leagă Piteștiul de Roșiorii de Vede. La Ungheni, din ace ...

                                               

Comuna Valea Danului, Argeș

Valea Danului este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bănicești, Bolculești, Borobănești, Valea Danului și Vernești.

                                               

Comuna Valea Iașului, Argeș

Valea Iașului este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bădila, Bărbălătești, Borovinești, Cerbureni, Mustățești, Ruginoasa, Ungureni, Valea Iașului și Valea Uleiului.

                                               

Comuna Valea Mare Pravăț, Argeș

Valea Mare Pravăț este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bilcești, Colnic, Fântânea, Gura Pravăț, Nămăești, Pietroasa, Șelari și Valea Mare Pravăț.

                                               

Comuna Vedea, Argeș

Vedea este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Bădicea, Blejani, Burețești, Chirițești, Chițani, Ciurești, Dincani, Fata, Frătici, Izvoru de Jos, Izvoru de Sus, Lungani, Mogoșești, Prodani, Rățoi, Vața, Vârșești, Vede ...

                                               

Comuna Vlădești, Argeș

Comuna se află în estul județului, în Gruiurile Argeșului, pe malurile râului Bratia. Este străbătută de șoseaua județeană DJ732, care o leagă spre nord de Aninoasa unde se termină în DN73C și spre sud de Bălilești și Stâlpeni unde se termină în ...

                                               

Comuna Vulturești, Argeș

Comuna se află în marginea estică a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe malurile Argeșelului. Este străbătută de șoseaua națională DN73D, care o leagă spre nord de Hârtiești, Boteni, Mioarele și Valea Mare-Pravăț unde se termină în DN72 ...

                                               

Comuna Ardeoani, Bacău

Comuna se află în depresiunea Tazlău-Cașin, pe malul râului Tazlăul Sărat. Este traversată de șoseaua națională DN2G, care leagă Bacăul de Moinești. La Ardeoani, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ155A, care duce spre nord la Pârjol, ...

                                               

Comuna Asău, Bacău

Asău este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Apa Asău Ciobănuș, Lunca Asău, Păltiniș și Straja.

                                               

Comuna Balcani, Bacău

Balcani este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Balcani, Frumoasa, Ludași și Schitu Frumoasa.

                                               

Comuna Bârsănești, Bacău

Bârsănești este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Albele, Bârsănești, Brătești și Caraclău.

                                               

Comuna Berești-Bistrița, Bacău

Berești-Bistrița este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Berești-Bistrița, Brad, Climești și Pădureni.

                                               

Comuna Berești-Tazlău, Bacău

Berești-Tazlău este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Berești-Tazlău, Boșoteni, Enăchești, Prisaca, Românești, Tescani și Turluianu.

                                               

Comuna Berzunți, Bacău

Berzunți este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Berzunți, Buda și Dragomir.

                                               

Comuna Blăgești, Bacău

Blăgești este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Blăgești, Buda, Poiana Negustorului, Țârdenii Mari și Valea lui Ion.

                                               

Comuna Brusturoasa, Bacău

Brusturoasa este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Brusturoasa, Buruieniș, Buruienișu de Sus, Camenca, Cuchiniș și Hângănești.

                                               

Comuna Buciumi, Bacău

Comuna se află în sudul județului, pe malul drept al Cașinului aproape de vărsarea acestuia în Trotuș, la sud de municipiul Onești, de care este legată prin drumuri comunale.

                                               

Comuna Buhoci, Bacău

Buhoci este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Bijghir, Buhocel, Buhoci, Coteni și Dospinești.

                                               

Comuna Căiuți, Bacău

Căiuți este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Blidari, Boiștea, Căiuți, Florești, Heltiu, Mărcești, Popeni, Pralea și Vrânceni.

                                               

Comuna Cleja, Bacău

Comuna se află în zona centrală a județului, pe terasele și pe colinele de pe malul drept al Siretului, în bazinul râului Cleja, afluentul celui dintâi. Este traversată de șoseaua națională DN2, care leagă Bacăul de Focșani, precum și prin vestul ...

                                               

Comuna Colonești, Bacău

Colonești este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Călini, Colonești, Poiana, Satu Nou, Spria, Valea Mare și Zăpodia.

                                               

Comuna Corbasca, Bacău

Corbasca este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Băcioiu, Corbasca, Marvila, Pogleț, Rogoaza, Scărișoara și Vâlcele.

                                               

Comuna Coțofănești, Bacău

Coțofănești este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Bâlca, Boiștea de Jos, Borșani, Coțofănești și Tămășoaia.

                                               

Comuna Dămienești, Bacău

Dămienești este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Călugăreni, Dămienești, Drăgești și Pădureni.

                                               

Comuna Dealu Morii, Bacău

Dealu Morii este o comună în județul Bacău, Moldova, România, formată din satele Banca, Bălănești, Blaga, Boboș, Bodeasa, Bostănești, Calapodești, Căuia, Dealu Morii, Dorofei, Ghionoaia, Grădești, Negulești și Tăvădărești.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →