★ Free online encyclopedia. Did you know? page 297

                                               

Laz (Săsciori), Alba

Lazul, un mic punct pe harta României, așezat la întretăierea coordonatelor geografice 45° și 54’ latitudine nordică și 23° și 38’ longitudine estică Comuna Săsciori, Jud.Alba. Suprafața vetrei satului și a terenului extravilan însumează 437.47 h ...

                                               

Măhăceni, Alba

Din secolul al XV-lea, Măhăceni a fost un sat populat preponderent de români. La sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul celui următor, preotul Grigore din Măhaci Măhăceni a alcătuit o colecție de texte apocrife, apocaliptice și hagiografice, ...

                                               

Mănărade, Alba

Satul este atestat documentar din anul 1205 ca posesiune a Abației Igriș: possesio Monera et aliae quaedam possessiones ipsius ecclesie de Egrus. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 172 localitatea apare sub numele de Monora ".

                                               

Măncești, Alba

Măncești este un sat în comuna Horea din județul Alba, Transilvania, România. Face parte din comuna Horea, împreună cu următoarele sate: Baba, Butești, Dârlești, Fericet, Giurgiuț, Horea, Mătișești, Niculești, Pătrușești, Petreasa, Teiu, Trifești ...

                                               

Mesentea, Alba

Se menționează că preotul ortodox al comunității românești în zilele fierbinți ale revoluției de la 1848 pe nume Pop Vasile i-a ajutat pe revoluționari. A fost prins de honvezi și dus la Aiud unde, în piața mare, un soldat a încercat să-i taie ca ...

                                               

Micoșlaca, Alba

Localitatea este situată pe malul Mureșului, la o distanță de 6 km de orașul Ocna Mureș. Localitățile învecinate sunt: Cisteiul de Mureș, Inoc, Decea și Păgida. Satul este înconjurat de păduri de gorun și alte foioase și conifere în partea de răs ...

                                               

Mirăslău, Alba

În 2002, dintr-un total de 908 de persoane, 568 s-au declarat români, 318 maghiari și 21 romi. Religie: 565 ortodocși și 287 reformați prezbiterieni. La recensământul din 2002, 66.4% erau români ortodocși, 25% reformați și 4% greco-catolici. În 1 ...

                                               

Noșlac, Alba

Pe teritoriul așezării au fost descoperite între 1963-1970 vestigiile unor așezări omenești din Neolitic Cultura Petrești – sf. mileniului III î.C., din Epoca Bronzului Cultura Wietenberg – sec. XVI-XIII î.C., precum și urmele unei așezări rurale ...

                                               

Obreja, Alba

Obreja este un sat în comuna Mihalț din județul Alba, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 154, localitatea apare sub numele de "Obraza”.

                                               

Oiejdea, Alba

În timpul reformei protestante populația maghiară a trecut la Calvinism. În secolul al IX-lea este repopulat cu coloniști maghiari și români. Satul a fost distrus complet în timpul invaziei mongole. Satul Oiejdea a fost amintit prima dată în anul ...

                                               

Pănade, Alba

În subsolul localității se găsește un masiv de sare. Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate. Sarea s-a extras aici prin metoda evaporării apelor sărate. Un izvor sărat este folosit și la ora actuală de localnici pentru conserva ...

                                               

Pătrângeni, Alba

Pătrângeni este un sat ce aparține orașului Zlatna din județul Alba, Transilvania, România. Este așezat în partea de răsărit a orașului Zlatna, la o distanță de circa 3 km, pe lunca râului Ampoi, în vatra vechiului oraș-municipiu Ampelum.

                                               

Pianu de Jos, Alba

Pe teritoriul localității au fost descoperite 1961-1963 vestigiile unor așezări suprapuse, aparținând culturilor Turdaș mileniul IV î.C., cu ceramică și plastică specifice, Petrești sf. mileniului III î.C., cu ceramică pictată tricrom și figurine ...

                                               

Pianu de Sus, Alba

Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial. Obeliscul este amplasat în centrul localității și a fost ridicat în anul 1931, pentru cinstirea memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial. Monumentul are o înălțime de 3 m, fiind ...

                                               

Poiana Aiudului, Alba

Satul a fost atestat documentar, conform datelor de la Muzeul de Istorie din Aiud, în anul 1293. Populat cu români. Evoluția toponimiei: 1293-1330 Nyrmezew 1331-1600 Nyírmező Nirmezeu 1733 Pojana Poiana 1861 Nyirmező Nyágra, Neagra 1888 Birkenfel ...

                                               

Răhău, Alba

1. În punctul "Budurăul Ciobănelului", situat în partea de sud-est a comunei, pe partea dreaptă a Văii Sfintei, a fost cercetată, în anul 1960, o villa rustica. Au fost identificate părți din două corpuri de clădire, din una dezvelindu-se integra ...

                                               

Reciu, Alba

Reciu este un sat în comuna Gârbova din județul Alba, Transilvania, România. Se află în partea de sud-est a județului Alba.

                                               

Sartăș, Alba

*Biserica de lemn" Pogorârea Sf. Spirit” din secolul al XVIII-lea este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Alba, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010.

                                               

Sălciua de Jos, Alba

Sălciua de Jos este satul de reședință al comunei Sălciua din județul Alba, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 123, localitatea apare sub numele de "A. Alsó Szolcsva”.

                                               

Sălciua de Sus, Alba

Sălciua de Sus este un sat în comuna Sălciua din județul Alba, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 123, localitatea apare sub numele de "F. Felsö Szolcsva”. La cca 1 km de sat, pe firul unei văi afluente ...

                                               

Săsciori, Alba

Săsciori este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, Transilvania, România.

                                               

Sâncel, Alba

Atestarea documentară - localitatea fiind amintit pentru prima dată într-un document din anul 1252, prin care Capitul bisericii din Alba Iulia arată că fiii comitelui Martin au vândut comitelui Herbord și fratelui său Laurențiu, jumătate din moși ...

                                               

Sâncrai, Alba

Biserica Reformată-Calvină. Castelul Bánffy. Biserica de lemn. Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial. Monumentul a fost dezvelit în anul 1938, pentru cinstirea memoriei eroilor români căzuți în primul Război Mondial și este amplasat ...

                                               

Sânmiclăuș, Alba

Conacul Alexius și Georgius Bethlen, edificiu reprezentativ pentru Renașterea târzie din Transilvania, a fost construit între 1668-1683, după planurile lui Miklós Bethlen care a studiat arhitectura în Olanda la Utrecht si Leyden. Conacul are un p ...

                                               

Sântimbru, Alba

Sântimbru este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, Transilvania, România.

                                               

Straja, Alba

Pe la anul 1760 era părăsită. Avea o vie, care producea 400-500 urne de vin anual și pe care a ocupat-o Zorger, un amploiat al episcopului din Alba Iulia. Unii sătenii mai știu și azi locul unde a fost mănăstirea. O parte din hotar se numește și ...

                                               

Șibot, Alba

Șibot, mai demult Jibot este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, Transilvania, România.

                                               

Șilea, Alba

Biserica "Sfinții Arhangheli" 1664, cu pictură murală din secolul al XVIII-lea. Biserica de lemn "Sfântul Nicolae" în cimitir. Biserica Reformată-Calvină din secolul al XIX-lea.

                                               

Șona, Alba

Șona este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, Transilvania, România. Localitatea se află la 10 km est de municipiul Blaj, pe malul stâng al Târnavei Mici.

                                               

Șpring, Alba

Șpring, mai demult Spring, Șpringu este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, Transilvania, România.

                                               

Tăuți, Alba

Rezervația naturală "Piatra Corbului" calcare fosilifere. Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial. Monumentul este amplasat în centrul satului Tăuți, fiind ridicat în anul 1943 pentru cinstirea memoriei eroilor români căzuți în Al ...

                                               

Ungurei, Alba

Ungurei este un sat în comuna Roșia de Secaș din județul Alba, Transilvania, România. Pe dealuri se află 140 ha. de viță de vie. Terenul arabil total este ca. 700 ha. De sat aparține o pădure mare, cu o faună și floră intactă. Satul are două bise ...

                                               

Vingard, Alba

Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial. Monumentul de tip obelisc a fost realizat în anul 1945 de către sculptorul N. Petrașcu, din Alba Iulia, în memoria eroilor români din Al Doilea Război Mondial. Obeliscul, de formă tronconică ...

                                               

Vințu de Jos, Alba

Vințu de Jos, cunoscut și sub numele de Vinț, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, Transilvania, România.

                                               

Vurpăr, Alba

Vurpăr este un sat în comuna Vințu de Jos din județul Alba, Transilvania, România. La recensământul din 2002 avea o populație de 498 locuitori.

                                               

Almaș, Arad

Almaș este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Arad, Crișana, România. Localitatea este renumită pentru practicarea jocului sportiv național român, oina.

                                               

Beliu, Arad

Localitatea este situată la poalele muntilor Munții Codru-Moma, în dreptul vârfului Pleșu la interferența Dealurilor Vestice cu Câmpia Panoniei, la o distanță de 77 km față de municipiul Arad.

                                               

Bocsig, Arad

Localitatea Bocsig este situată în Depresiunea Ineu, pe râul Crișul Alb, la o distanță de 67 km față de municipiul Arad, la sud de Canalul Morilor. Clima este continental-temperată, cu ușoare influențe mediteraneene.

                                               

Buteni, Arad

Localitatea Buteni se află situată în Depresiunea Zarandului, pe malul Crisului Alb, la poalele Dealurilor Cuiedului, la o distanță de 72 km față de municipiul Arad

                                               

Cicir, Arad

Cicir este un sat în comuna Vladimirescu din județul Arad, Crișana, România. Satul Cicir este amplasat pe ambele părți ale drumului național Arad -București între localitățile Mandruloc și Sâmbăteni. Este situat în Campia de Vest, pe malul drept ...

                                               

Dieci, Arad

Localitatea Dieci este situată pe malul drept al Crișului Alb, în Depresiunea Gurahonț, pe partea dreaptă a Crișului Alb, la o distanță de 100 km față de municipiul Arad,

                                               

Dorobanți, Arad

Populația localității număra la ultimul recensământ 1679 locuitori. Din punct de vedere etnic, populația avea următoarea structură: 3.75% români, 94.8% maghiari și 1.27% alte naționalități și populație nedeclarată.

                                               

Ghioroc, Arad

Ghioroc este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Arad, Crișana, România. Este numit de arădeni "Litoralul de acasă”. Lacul Ghioroc cu o suprafață de peste 10 ha și cu o plajă amenajată, este unul din centrele de atracție tur ...

                                               

Grăniceri, Arad

Grăniceriul este situat în Câmpia Crișurilor, la granița de vest a României, la 61 km de municipiul Arad. Teritoriul localității are un relief de câmpie. Latitudine N: 46.52. Longitudine E: 21.3.

                                               

Gurahonț, Arad

Localitate așezată pe traseul șoselei Arad-Brad prin localitatea Ineu. Pe hartă se mai pot vedea localitățile Băița, Bihor, Nucet, Ștei, Vârfuri, Brad, localități care se găsesc în bazinul râurilor Crișul Alb și Crișul Negru care se vor vărsa pe ...

                                               

Iermata Neagră, Arad

Iermata Neagră este un sat în comuna Zerind din județul Arad, Crișana, România. Localitatea este recunoscută prin renumele Bisericii Reformate Iermata Neagră, ce a rezultat dintr-un edificiu medieval, transformat în etape succesive, până în secol ...

                                               

Mărăuș, Arad

Mărăuș este un sat în comuna Craiva din județul Arad, Crișana, România. Localitatea Mărăuș este situată la extremitatea nordică a judetului Arad și la poalele munților Codru Moma, între localitatile Craiva si Secaci, pe drumul județean care pleac ...

                                               

Moțiori, Arad

Moțiori este un sat în comuna Apateu din județul Arad, Crișana, România. Satul este situat în Câmpia Crișurilor. Aflat în nordul Județului Arad,mai precis în Câmpia Cermeiului, o subdiviziune a Câmpiei Crișurilor, satul Moțiori este situat la 2 k ...

                                               

Pleșcuța, Arad

Localitatea se află situată în Depresiunea Hălmagiu, la poalele Munților Codru-Moma și Metaliferi, pe cursul superior al Crișului Alb, la odistanță de 116 km față de municipiul Arad. Legătura cu Depresiunea Gurahonț se face prin defileul epigenet ...

                                               

Revetiș, Arad

Revetiș este un sat în comuna Dieci din județul Arad, Crișana, România. Satul Revetiș este situat pe malul drept al Crișului Alb, între Dieci și Berindia. Satul Revetiș aparține de Comuna Dieci, la fel și satele Cociuba, Roșia și Crocna.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →