★ Free online encyclopedia. Did you know? page 303

                                               

Seleuș, Arad

Seleuș este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Arad, Crișana, România. Se află în partea de est a Câmpiei Crișului. Alb, pe cursul râului Cigher. Este reședința comunei Seleuș.

                                               

Socodor, Arad

Populația satului număra la ultimul recensământ 2285 locuitori. Din punct de vedere etnic, populația avea următoarea structură: 90.5% români, 5.6% maghiari, 3.5% rromi și 0.4% alte naționalități și populație nedeclarată.

                                               

Șeitin, Arad

Localitatea Șeitin este situată în sud-vestul Câmpiei Aradului, în lunca Mureșului, la o distanță de 47 km față de municipiul Arad și se întinde pe o suprafață de 6604 ha.

                                               

Șiria, Arad

Atestat documentar pentru prima dată în anul 1169, satul Șiria se prezintă la mijlocul secolului al XIV-lea drept reședință de cnezat. În secolul următor face parte dintr-un vast domeniu deținut între anii 1444 - 1445 de către Iancu de Hunedoara. ...

                                               

Tăgădău, Arad

Tăgădău este un sat în comuna Beliu din județul Arad, Crișana, România. Prezentare generală. Tăgădău este un sat în comuna Tăgădau, județul Arad, Transilvania, România. Satul Tăgădău este renumit prin frumusețea portului vechi și mai ales prin di ...

                                               

Vasile Goldiș, Arad

Vasile Goldiș, până în 2002 Lunca Teuzului este un sat în comuna Beliu din județul Arad, Crișana, România.

                                               

Vladimirescu, Arad

Numele vechi al localității, pe românește, este Glogovăț, derivat, potrivit legendei, din Glogov, numele unui haiduc care a trăit în acest ținut în secolul al XVIII-lea. Prima atestare documentară a localității datează abia din 1752, însă, pe ter ...

                                               

Zimandcuz, Arad

Zimandcuz este un sat în comuna Zimandu Nou din județul Arad, Crișana, România. La recensământul din 2002 avea o populație de 1184 locuitori. Satul Zimandcuz se află pe DN 79, între Arad spre Oradea. Satul a luat ființă între anii 1852-1853 prin ...

                                               

Bascov, Argeș

Bascov este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Argeș, Muntenia, România. Este situat în partea centrală a județului în lunca Argeșului. La recensământul din 2011 avea o populație de 4.653 de locuitori. Bascov este locul une ...

                                               

Bucov, Argeș

Deși de origine slavă- - înseamnă &lt, fag&gt, și înseamnă -, termenul se referă mai mult la pădurea din preajma satului, decât la localitate. Nu posedăm documente care să ateste acest nume de Bucov din vechime. Adevărat este că, pe aceste meleag ...

                                               

Gruiu (Căteasca), Argeș

Gruiu este un sat în comuna Căteasca din județul Argeș, Muntenia, România. Satul se află în sud-estul comunei, pe malurile Neajlovului. La sfârșitul secolului al XIX-lea, el făcea parte din comuna Cacaleții de Jos, împreună cu reședința comunei. ...

                                               

Hârsești, Argeș

Satul Hârsești este atestat documentar într-un hrisov emis pe data de 7 iunie 1615 de domnitorul Radu la curtea domnească de la Târgoviște: Din mila lui Dumnezeu, Io Radul Voevod si domn a toata tara Ungrovlahiei, fiul marelui si prea bunului rap ...

                                               

Martalogi, Argeș

Martalogi este un sat în comuna Hârsești din județul Argeș, Muntenia, România. În trecut, a fost reședința unei comune, denumită Martalogi și anterior Martalogi-Ciobani, care, după împărțirea administrativă din anul 1931, a fost desființată, satu ...

                                               

Nejlovelu, Argeș

Satul Nejlovelu este parte componenta a Comunei Ratesti, judetul Arges. Situat, din punct de vedere geografic, in Campia Pitestilor, pe cursul raului Neajlov, la 30 de km de Municipiul Pitesti si la 86 de km de Municipiul Bucuresti, cu iesire la ...

                                               

Poienari (Corbeni), Argeș

Poienari este un sat în comuna Corbeni din județul Argeș, Muntenia, România. Situată într-o zonă de munte, la poalele Munților Ghițu și Albina, comuna Corbeni cuprinde opt sate: Berindești, Bucșenești, Corbeni reședința, Oeștii Pământeni, Oeștii ...

                                               

Priboieni, Argeș

Priboieni este un sat care aparține de comuna Priboieni din județul Argeș și este situat în partea sud-vestică a județului, pe Valea Cârcinovului, afluent al Argeșului.

                                               

Râca, Argeș

Râca este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Argeș, Muntenia, România. CADRU GEOGRAFIC Satul Râca este așezat pe paralela 45 și pe meridianul 33 grade latitudine nordică. Se află în sudul județului Argeș, cam la jumătatea d ...

                                               

Sătic, Argeș

Sătic este un sat în comuna Rucăr din județul Argeș, Muntenia, România. Satul are cam 200 de locuitori și este situat pe valea superioară a Dâmboviței, între culmile estice ale Munților Iezer-Păpușa și Piatra Craiului. Situat în bazinetul depresi ...

                                               

Valea Danului, Argeș

Valea Danului este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Argeș, Muntenia, România. Satul este menționat ca entitate unică în Marele Dicționar Geografic al Romîniei, dar în 1925 deja era divizat în mai multe sate: Ciurești, Her ...

                                               

Vâlcelele, Argeș

Situat pe malurile Argeșului, satul Vâlcelele și-a preluat denumirea de la câteva vâlcele aflate pe partea dreaptă a râului. Aflat la o distanță de 20 km de orașul Curtea de Argeș, satul face parte din unitatea administrativă a comunei Merișani. ...

                                               

Chetriș, Bacău

Chetriș este un sat în comuna Tamași din județul Bacău, Moldova, România. Este unul dintre satele cu o minoritate de ceangăi romano-catolici din Moldova. În 1992 localitatea avea 750 de locuitori, din care 100 vorbitori de limba maghiară 20%.

                                               

Curița, Bacău

În anul 1711 se întemeiază satul Curița cu numele după apa Curiței. La început depindea de administrația mănăstirii însă, la 1874 s-a alăturat comunei Bogdănești. S-a despărțit apoi formând comuna aparte, însă din lipsă de venituri, Curița s-a al ...

                                               

Florești (Huruiești), Bacău

Florești este un sat în comuna Huruiești din județul Bacău, Moldova, România. Prima atestare documentară este din 1495, martie 13. În documentul emis, voevodul Ștefan cel Mare întărește vânzarea unei jumătăți din acest sat partea de sus de către ...

                                               

Galbeni (Nicolae Bălcescu), Bacău

Galbeni este un sat în comuna Nicolae Bălcescu din județul Bacău, Moldova, România. Este o localitate aflată la aproximativ 15 km de Bacău, situată pe malul drept al Siretului, la confluența cu râul Bistrița.

                                               

Oituz, Bacău

Oituz este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bacău, Moldova, România. Denumirea actuală a comunei provine de la râul Oituz în al cărei bazin hidrografic se află. Victor Spinei a arătat că numele acestui râu provine, la rân ...

                                               

Pralea, Bacău

Altitudinea zonei nu depășește cota de 700 m. Cel mai înalt vârf din apropiere este vârful Oușoru, cu o înălțime de 753 m.

                                               

Pustiana, Bacău

Pustiana este un sat în comuna Pârjol din județul Bacău, Moldova, România. Din punct de vedere etnic și cultural, satul este format din ceangăi secui.

                                               

Tătărăști, Bacău

Tătărăști este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bacău, Moldova, România. Tatarasti nu este o comuna de tatari, dupa cum suna numele, ci de romani adevarati. Cu un primar destoinic ce a realizate multe lucruri frumoase. Co ...

                                               

Valea Seacă (Nicolae Bălcescu), Bacău

Este unul dintre cele mai vechi sate catolice din Moldova. A fost atestat documentar în anul 1420, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Locuitorii își numeau satul Bogdánfalva. În secolul al XV-lea au fost atestați husiții din Ungaria și Boem ...

                                               

Valea Șoșii, Bacău

Valea Șoșii este un sat în comuna Poduri din județul Bacău, Moldova, România. Numele satului vine de la Pârâul Șoșa, care la rândul său vine din termenul maghiar sós șoș ", adică sărat.

                                               

Abram, Bihor

Localitatea Abram este menționată pentru prima oară în 1291 ca villa Abram. Denominație și datare documentară: 1291 villa Abram, 1397 Monustorusabram, 1412 Monostorosabraham, 1454 Monostorosabran, 1625 Monostoros Abram, 1632 Felseö Abram, 1692 Ve ...

                                               

Batăr, Bihor

Localitatea Batăr este situată în sud-vestul județului, în apropiere de granița cu Ungaria. Satul s-a dezvoltat dealungul râului Crișul Negru și este alcătuită din satele: Batăr, Arpășel, Talpoș și Tăut. Localitatea se întinde într-o zonă de câmp ...

                                               

Bălnaca, Bihor

Situat pe cursul superior al Crișului Repede, la poalele Munților Pădurea Craiului, pe linia de cale ferată Oradea - Cluj-Napoca, între localitățile Șuncuiuș și Bratca, satul Bălnaca se întinde de o parte și de alta a Crișului Repede, care despar ...

                                               

Beznea, Bihor

Satul Beznea aprox. 1400 locuitori, component al comunei Bratca, este situat în partea de Est a județului Bihor, lângă granița cu județele Sălaj și Cluj. Aflat la aproximativ 60 de km distanță de orașul Oradea, accesul spre Beznea se face fie pe ...

                                               

Căbești, Bihor

Căbești este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bihor, Crișana, România. Datorită predominării suprafeței împădurite principala caracteristică economică a localnicilor legat de ocupație este agricultura și exploatarea fores ...

                                               

Damiș, Bihor

Suprafața totală a satului este de 2384 ha. Coordonatele sale geografice sunt 46°52´00˝ latitudine N și 22°34´00˝ longitudine E. Vecini: S-SE: comunele Roșia și Căbești. V: Șuncuiuș. N și NE: comuna Bratca. Satul Damiș are un relief predominant m ...

                                               

Diosig, Bihor

Satul Diosig se află în partea de nord-vest a județului Bihor, având caracteristicile zonei de deal, fiind parte a Câmpiei și Dealurilor de Vest. Este situată la frontaliera cu Ungaria, legătura fiind realizată prin punctul de trecere Létavértes ...

                                               

Dumbrăvani, Bihor

Dumbrăvani este un sat în comuna Buntești din județul Bihor, Crișana, România. Prima atestare documentară 1588. Dumbrăvani: Dombrovany, r.Beiuș, R.Crișana 1588 Ligetfw, 1600 Dombrouani Jako 235, 1692 Dombrovany Meziosi 105, 1828-1851 Dombrovany N ...

                                               

Husasău de Criș, Bihor

Husasău de Criș este un sat în comuna Ineu din județul Bihor, Crișana, România. Această așezare este atestată documentar din anul 1236, și s-a dezvoltat de-a lungul timpului ajungând, la începutul secolului al XX-lea, după Primul Război Mondial, ...

                                               

Josani (Căbești), Bihor

Vecinii satului sunt: Căbești la nord, Goila la nord-vest, Remetea la sud și sud-vest, Gurbești la est. Cel mai apropiat oraș este municipiul Beiuș la 12 km spre sud. Satul este un sat adunat, tipic transilvănean. Acesta are biserica în centru și ...

                                               

Leheceni, Bihor

Sătenii din Leheceni, prin tradiție, alături de activitățile agricole și creșterea animalelor, sunt specializați în olărit, în special a vaselor din ceramică roșii, nesmălțuite. Deoarece activitatea de olărit nu era o activitate permanentă, săten ...

                                               

Lunca, Bihor

Lunca este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bihor, Crișana, România. Populatia româneasca din aceste sate este pomenita în documente din cele mai îndepartate vremuri. Aceste documente ne dau stiri pretioase asupra trecutu ...

                                               

Nojorid, Bihor

Nojorid este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bihor, Crișana, România. Se află la 9 km sud de Oradea, pe drumul național spre Timișoara.

                                               

Palota, Bihor

În sala-muzeu amenajată la Liceul "Emanoil Gojdu” din Oradea se păstrază o serie de obiete vechi descoperite la Palota, caracteristice eneoliticului de început și dezvoltat: Topor de cupru de tip Pločnik. Topor cu disc de piatră. Celt de bronz. T ...

                                               

Petrani, Bihor

Prima atestare documentară a localității datează din anul 1552, când apare sub numele de "Ponthuselew” ca proprietate episcopală, în conscrierea preoților comitatului Bihor. În 1698 apare din nou menționată în registrul de dijmă, împreună cu alte ...

                                               

Pocola, Bihor

Prima atestare documentară a localității Pocola datează din secolul al XV-lea, din anul 1442, când, după părerea istoricului Iako Zsigmond, comuna Pocola era cunoscută sub numele de Alsolmos. Iako Zsigmond susține că localitatea Alsolymos Șoimușu ...

                                               

Remetea, Bihor

Satul Remetea 1422 Remethe este situat în sud-estul județului Bihor, la 71 km de Oradea, în Depresiunea Beiuș, sub Depresiunea Valea Roșia, la altitudinea medie cuprinsă între 400 și 800 m.

                                               

Rontău, Bihor

Satul este situat la poalele Pădurii Craiului din Apuseni, la o distanță de 10 km față de municipiul Oradea și la 3 km de stațiunea Băile Felix, fiind inclus în zona metropolitană Oradea.

                                               

Sălard, Bihor

Localitatea Sălard este așezată pe malul stâng al Barcăului, de mai bine de 1000 de ani. Numele l-a primit, probabil, de la un mare conducator de osti Zalard. Între anii 1291-1294 este pomenită ca "Villa Zalard”. Pal, fiul lui Ecs, a construit Ce ...

                                               

Săucani, Bihor

Săucani este un sat în comuna Răbăgani din județul Bihor, Crișana, România. La recensământul din 2002 avea o populație de 547 locuitori dintre care 546 români și 1 maghiar.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →