★ Free online encyclopedia. Did you know? page 81

                                               

Nit

Nitul este un organ de mașină utilizat la realizarea îmbinărilor nedemontabile indirecte. Un nit este format dintr-o tijă cilindrică și un cap inițial. Un al doilea cap, numit cap de închidere, se formează în urma operației de nituire. Nituirea s ...

                                               

Rami Dacia

Rami Dacia este o companie producătoare de diamante sintetice din România, înființată în anul 1974. Rami Dacia este singurul producător de diamante sintetice din Romania și din Europa de Sud-Est. În anul 2006, aproximativ 70% din cifra de afaceri ...

                                               

Fluor

Fluorul este un element chimic din grupa a 17-a sistemului periodic, cu simbolul F și cu numărul atomic 9. Este cel mai ușor halogen și există sub forma unui gaz diatomic extrem de toxic, de culoare galben-pal în condiții standard. Este cel mai e ...

                                               

Metal de tranziție

Metalele de tranziție se deosebesc de celelalte metale prin faptul că au electronul distinctiv într-un orbital d, au configurația d1-10 ns 1-2, în care n=4.5.6.7, și se găsesc în grupele secundare ale sistemului periodic. Deoarece atomii elemente ...

                                               

Metaloid

Împreună cu metalele și nemetalele, metaloizii formează una dintre cele trei categorii de elemente chimice clasificate după proprietățile de ionizare și legare. Au caracteristici între cele ale metalelor și cele ale nemetalelor. Nu există o cale ...

                                               

Nemetal

Împreună cu metalele și metaloidele, nemetalele reprezintă una dintre cele trei categorii de elemente chimice, distincte prin proprietăți de ionizare și legare. Aceste proprietăți au la bază faptul că nemetalele sunt puternic electronegative, câș ...

                                               

Izotopii bromului

                                               

Heliu-4

Heliu-4 este un izotop non-radioactiv de heliu. Este de departe cel mai răspândit dintre cei doi izotopi naturali de heliu, formând aproximativ 99.99986% din heliul de pe Pământ. Nucleul său este același ca o particulă alfa, format din doi proton ...

                                               

Izotopii iodului

Iodul prezintă 37 de izotopi, dintre care doar unul este stabil, 127 I. Izotopul 129 I este similar celui de clor, 36 Cl. Este un halogen solubil, nereactiv, existând ca anion si produs de reacții cosmogenice și termonucleare. În studiile hidrolo ...

                                               

Număr magic (fizică)

În fizica nucleară, un număr magic este un număr de nucleoni astfel încât aceștia sunt aranjați în straturi complete în nucleul atomic. Drept urmare, nucleele atomice cu un număr "magic” de protoni sau neutroni sunt mult mai stabile decât alte nu ...

                                               

Uraniu sărăcit

În naturǎ elementul uraniu constǎ dintr-un amestec de trei izotopi: 238 U, 235 U și 234 U. Organismul uman conține în medie 90 micrograme de uraniu repartizate astfel: 66% în schelet, 16% în ficat 8% în rinichi și 10% în alte țesuturi. Definiția ...

                                               

Carbonat de argint

Carbonatul de argint este o substanță chimică cu formula Ag 2 CO 3. El este o sare a acidului carbonic, compusă din doi cationi de argint Ag + și un anion de carbonat CO 3 2-.

                                               

Hidroxid de argint

Hidroxidul de argint este o bază alcătuită dintr-o grupare hidroxil și un atom de argint. Formula sa chimică este AgOH. Acesta este alb și se descompune chiar in mediul în care se obține în oxid de argint, un precipitat brun-negru, și apa.

                                               

Sulfat de argint

Sulfatul de argint este preparat prin reacția dintre acidul sulfuric și azotatul de argint: 2 A g N O 3 + H 2 S O 4 ⟶ A g 2 S O 4 ↓ + 2 H N O 3 {\displaystyle \mathrm {2AgNO_{3}+H_{2}SO_{4}\longrightarrow Ag_{2}SO_{4}\downarrow +2HNO_{3}} } Prepa ...

                                               

Funingine

Funinginea este o masă de particule de carbon impure rezultate din arderea incompletă a hidrocarburilor. Deși este de obicei asociată cu procesul de ardere în aer, funinginea poate fi produsă și prin piroliza unor materiale combustibile precum su ...

                                               

Fosfură de aluminiu

Fosfura de aluminiu este un compus anorganic extrem de toxic cu formula chimică AlP folosită ca fumigant. Acest solid incolor este o pulbere gri-verde-galbenă datorită prezenței impurităților care apar din hidroliză și oxidare. Este o sare de fos ...

                                               

Proiect: Chimie/Substanțele

Subproiectul Substanțele a fost creeat cu scopul de a dezvolta sau de a aduce la un nivel acceptabil Proiectul Wikipedia Românească din punct de vedere chimic, mai exact din punctul de vedere al diversității substanțelor chimice.

                                               

Clorură de nitrozil

Clorura de nitrozil este un compus chimic cu formula NOCl. Este un gaz gălbui, cel mai adesea întâlnit ca și produs de descompunere al apei regale, un amestec de acid clorhidric concentrat și acid azotic concentrat. Este un electrofil și un agent ...

                                               

Acetat de bariu

Acetatul de bariu este de obicei obținut prin reacția dintre acidul acetic și carbonatul de bariu: BaCO 3 + 2 CH 3 COOH → CH 3 COO 2 Ba + CO2 + H 2 O O metodă alternativă pornește de la sulfura de bariu: BaS + 2 CH 3 COOH → CH 3 COO 2 Ba + H 2 S

                                               

Carbonat de bariu

Carbonatul de bariu este un compus anorganic cu formula BaCO 3, fiind sarea bariului cu acidul carbonic. În natură este răspândit sub forma mineralului denumit witerită.

                                               

Oxid de beriliu

Oxidul de beriliu este un compus anorganic cu formula chimică BeO. Este o substanță cristalină albă cu proprietăți de izolator electric și prezintă o conductivitate termică mare. Punctul de topire ridicat face ca acest compus să poată fi folosit ...

                                               

Iodură de bismut

Iodura de bismut se obține prin adăugarea unei soluții de sare de bismut la o soluție de iodură de potasiu: B i C l 3 + 3 K I ⟶ B I 3 ↓ + 3 K C l {\displaystyle \mathrm {BiCl_{3}+3KI\longrightarrow BiI_{3}\downarrow +3KCl} } Dacă în soluție exist ...

                                               

Azotat de bor

Azotatul de bor este o sare a borului cu acidul azotic. Substanța este adăugată în diferite spray-uri, unde are puterea de a înlătura mucegaiul. În plus, acest spray mai poate proteja oțelul stratificat și sticla ceramică.

                                               

Boran

Boranul este un compus anorganic cu formula BH 3 și primul reprezentant al clasei boranilor. Este un gaz incolor. Formează compuși cu amoniacul și seria omoloagă a azanilor hidrazină, triazan. denumiți borazani.

                                               

Carboran

Carboranul este un compus de tip cluster a borului cu carbonul: Face parte din clasa boranilor avînd ca și aceștia structură poliedrică fiind similar clasificați în closo-, nido-, arachno-, hipho-, etc. în funcție de repezentarea unui poliedru co ...

                                               

Triclorură de bor

                                               

Sulfură de cadmiu

Sulfura de cadmiu este un compus anorganic, sulfura cadmiului, cu formula chimică CdS. Este un compus solid de culoare galbenă. Este răspândită în natură sub forma a două structuri cristaline diferite, sub forma mineralelor rare greenockit și haw ...

                                               

Azotat de calciu

Azotatul de calciu este o sare a calciului cu acidul azotic cu formula chimică Ca 2. Este folosit în agricultură ca îngrășământ de suprafață. Mai este numit și salpetru de Norvegia.

                                               

Sulfat de ceriu

Sulfatul de ceriu este o sare a acidului sulfuric cu ceriul, de culoare galbenă. Sunt cunoscute și câteva forme hidratate ale compusului, în care numărul de molecule de apă de cristalizare poate varia între 4, 8 sau 12.

                                               

Clorofluorocarbură

Clorofluorocarburile sunt compuși halogenați derivați din hidrocarburi în care atomii de hidrogen au fost înlocuiți cu atomi de clor și fluor. Sunt un tip de fluorocarburi. O denumire tehnică mai des întâlnită a CFC este aceea de freon, un exempl ...

                                               

Iodură de cobalt

                                               

Azotat de crom

Azotatul de crom este o sare a cromului cu acidul azotic cu formula chimică Cr 3. Cea mai comună formă sa este hidratatul solid de culoare violetă-negricioasă, deși mai există și varianta anhidră de culoare verde. Aceste substanțe nu reprezintă n ...

                                               

Oxid de crom (II)

Oxidul de crom este un compus anorganic cu formula chimică CrO, fiind compus dintr-un atom de crom și unul de oxigen. Este o substanță neagră, care cristalizează în sistemul cubic, asemănător clorurii de sodiu. Hipofosfiții pot reduce oxidul de c ...

                                               

Sulfat de crom

Sulfatul de crom este o sare a cromului cu acidul sulfuric, cu formula chimică Cr 2 3. Se poate obține prin reducerea Cr 6+ din dicromatul de potasiu, în reacții de oxido-reducere în mediu acid. Are o culoare verde sau purpurie.

                                               

Hidroxid de cupru (I)

                                               

Iodură de cupru (I)

Iodura de cupru este o sare a cuprului monovalent cu acidul iodhidric. Compusul este un precipitat de culoare albă, care se pune în evidență prin filtrarea și spălarea acestuia cu apă distilată. Formula sa chimică este CuI.

                                               

Ferocen

Ferocenul, cu denumirea sistematică diciclopentadienil-fer, este un compus organometalic din categoria metalocenilor, cu formula Fe 2. După cum sugerează și numele său, este format din două inele ciclopentadienilice legate la în părți opuse de un ...

                                               

Sulfură de fier (II)

Sulfura feroasă se poate obține prin sinteza directă dintre elemente, prin încălzirea fierului cu sulf: Fe + S ⟶ FeS {\displaystyle {\ce

                                               

Acid fluorhidric

Acidul fluorhidric este un acid ce se prezintă ca o soluție apoasă incoloră, cu un miros puternic înțepător. Acidul fluorhidric atacă puternic sticla, având un efect caustic asupra pielii și mucoaselor. O soluție apoasă de acid cu o concentrație ...

                                               

Fluorocarbură

Fluorocarburile denumite uneori perfluorocarburi, sunt compuși halogenați derivați din hidrocarburi în care atomii de hidrogen au fost înlocuiți cu atomi de carbon sau fluor. Fluorocarburile care conțin clor sunt numite clorofluorocarburi. Fluoro ...

                                               

Diclorură de germaniu

Diclorura de germaniu este o sare a germaniului cu acidul clorhidric cu formula chimică GeCl 2. Se află în starea de agregare solidă, iar germaniul din moleculă are starea de oxidare egală cu + 2.

                                               

Clorură de hafniu

                                               

Azotat de mangan

Azotatul de mangan este o sare a manganului cu acidul azotic cu formula chimică Mn 2. Fiecare moleculă este compusă dintr-un cation Mn 2+ și doi anioni de NO 3 - și diferite cantități de apă. Cel mai comun cristalohidrat este tetrahidratul Mn 2 4 ...

                                               

Sulfură de mercur (II)

Sulfura de mercur este un compus chimic al sulfului și mercurului, având formula chimică HgS. Este insolubilă în apă.

                                               

Azotat de nichel (II)

Azotatul de nichel este un compus chimic solubil cu formula chimică Ni 2. Forma anhidră a acestuia nu este frecvent întâlnită, prin urmare termenul de azotat de nichel se referă de obicei la azotatul de nichel hexahidratat. Formula pentru această ...

                                               

Carbonat de nichel (II)

Carbonatul de nichel este sarea nichelului divalent cu acidul carbonic. De asemenea, denumirea poate face referire la orice sare care conține anioni carbonat și cationi de nichel, astfel, cel mai important carbonat de nichel la nivel industrial e ...

                                               

Clorură de nichel (II)

Clorura de nichel este sarea nichelului divalent cu acidul clorhidric și are formula NiCl 2. Sarea anhidră este galbenă, iar sarea hexahidratată, mai comună, cu formula NiCl 2 6H 2 O, este verde. Poate fi considerată a fi cea mai importantă sursă ...

                                               

Oxid de nichel (II)

Oxidul de nichel este un compus anorganic cu formula chimică NiO, fiind compus dintr-un atom de nichel și unul de oxigen. Este un compus importat, deoarece este singurul oxid de nichel caracterizat Ni 2 O 3 și NiO 2 au fost confirmați).

                                               

Specie reactivă de oxigen

O specie reactivă de oxigen este o specie chimică reactivă ce conține în structura sa oxigen. Printre cele mai comune SRO se numără: peroxizii, superoxizii, radicalii hidroxil și oxigenul singlet. În contextul biochimic, speciile reactive de oxig ...

                                               

Iodură de paladiu

Iodura de paladiu poate fi precipitată prin reacția dintre clorură de paladiu și iodură de potasiu: P d C l 2 + 2 K I ⟶ P d I 2 ↓ + 2 K C l {\displaystyle \mathrm {PdCl_{2}+2KI\longrightarrow PdI_{2}\downarrow +2KCl} } Ca și în cazul iodurii de b ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →